hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời lý ? cần gấp cảm ơn

Question

hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời lý ? cần gấp cảm ơn

in progress 0
Arianna 25 phút 2021-09-12T22:41:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:43:12+00:00

                                                     Vua

                                Trung ương         Địa phương

                                  Đại thần                    Lộ

                    Quan văn   –     Quan võ         Phù 

                                                                    Huyện

                                                                    Hương, Xã

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )