Hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng

Question

Hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-10T14:32:15+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-10T14:33:41+00:00

    Khoảng cách năm không đều nhau

    hay-ve-tren-cung-he-truc-toa-do-cac-duong-bieu-dien-toc-do-tang-truong-gia-tri-san-uat-cua-cac-n

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )