hãy viết 1 câu ca dao trong đó gạch chân 1 danh từ chỉ động vật

Question

hãy viết 1 câu ca dao
trong đó gạch chân 1 danh từ chỉ động vật

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-08T16:48:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:49:36+00:00

  Kiến tha lâu cũng đầy tổ

  Danh từ : kiến

  XIN CTLHN NHÉ

  0
  2021-10-08T16:49:52+00:00

          Nói lời phải giữ lấy lời 

  Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )