hãy viết 1 đoạn văn (8-10 câu) nêu cảm nghĩ của em về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống

Question

hãy viết 1 đoạn văn (8-10 câu) nêu cảm nghĩ của em về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống

in progress 0
Caroline 2 ngày 2021-12-07T22:01:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T22:02:55+00:00

    Trong cuộc sống của chúng ta, điều gì quan trọng nhất? Đó là tinh thần đoàn kết của mọi người. Truyền thống đoàn kết của nhân tộc ta đã được giữ gìn bảo vệ hơn bao đời nay. Truyền thống ấy, được coi là sức mạnh của dân tộc, nó bảo vệ chúng ta lúc nguy hiểm và giữ gìn được đất nước. Sức mạnh tinh thần đoàn kết trong cuộc sống đã là hình ảnh quen thuộc.Từ xa xưa, cha ông ta đã biết đoàn kết chống giặc ngoại xâm, giành bao nhiêu thắng lợi to lớn.Và đến bây giờ, chiến thắng và tinh thần đoàn kết ấy đã được thể hiện ở 2 trận chiến lớn nhất đó là chống Mĩ và Pháp. Quả thực, sức mạnh ấy sẽ lớn hơn nữa khi tinh thần đó vẫn còn tồn tại trong mỗi con người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )