Hãy viết số tự nhiên gồm 9 trăm triệu, 5 chục nghìn ,1chuc đơn vị . Viết số liền trước và số liền sau của số đó… Giúp mk với

Question

Hãy viết số tự nhiên gồm 9 trăm triệu, 5 chục nghìn ,1chuc đơn vị . Viết số liền trước và số liền sau của số đó… Giúp mk với

in progress 0
Ariana 4 tháng 2021-07-30T21:48:48+00:00 2 Answers 302 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:49:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tự nhiên gồm `9` trăm triệu, `5` chục nghìn, `1` chục đơn vị là số : `900 050 010` .

  Số liền trước của số `900 050 010` là 900 050 009

  Số liền sau của số `900 050 010` là 900 050 011

  0
  2021-07-30T21:50:30+00:00

  Bài làm:

  Số tự nhiên gồm 9 trăm triệu, 5 chục nghìn, 1 chục đơn vị là 900 050 010

  Số liền trước của số đó là 900 050 009

  Số liền sau của số đó là 900 050 011

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )