Hãy viết thành ngữ nói về không lễ độ Hãy viết tục ngữ nói về không biết ơn

Question

Hãy viết thành ngữ nói về không lễ độ
Hãy viết tục ngữ nói về không biết ơn

in progress 0
Emery 27 phút 2021-09-30T17:09:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T17:10:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ăn ngang nói ngược

  vắt chanh bỏ vỏ

  ăn cháo đá bát

  qua cầu rút ván

  có răng phụ đèn

  có mới nới cũ

  0
  2021-09-30T17:11:16+00:00

  Đáp án: 1) thấy lê quên lựu , thấy trăng quên đèn

  2) Ăn cháo đá bát

  Qua cầu rút ván

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )