hãy vt đoạn văn từ 5-7 câu để tuyên truyền và đề xuất các biện pháp để bảo vệ sự cân bằng hệ sinh thái

Question

hãy vt đoạn văn từ 5-7 câu để tuyên truyền và đề xuất các biện pháp để bảo vệ sự cân bằng hệ sinh thái

in progress 0
Adeline 4 tháng 2021-08-24T20:55:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-24T20:56:23+00:00

    Hiện nay tình trạng mất cân bằng hệ sinh thái đan dần trở nên nghiêm trọng. Chính vì thế mà chúng ta cần có các biện pháp để khắc phục kịp thời.Tránh chặt phá cây, trồng nhiều cây xanh xung quanh môi trường sống. Rừng không chỉ là lá phổi xanh của trái đất mà còn là nơi sinh sống cảu các loài động thực vật, đảm bảo môi trường ấy sẽ cân bằng được hệ sinh thái rừng. Phải xử lí chất thải trước khi thải ra môi trường, bảo vệ nguồn nước góp phân cân bằng hệ sinh thái sinh vật ở nước(ao, hồ, sông).Tránh bắt, giết các loài sinh vật quá nhiều phá vỡ cân bằng hệ sinh thái. Mõi người dân là một tuyên truyền viên , vận động mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường sống

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )