He always…(play) football with me Nhanh ạ!!!

Question

He always…(play) football with me
Nhanh ạ!!!

in progress 0
Jasmine 13 phút 2021-09-12T22:41:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:42:08+00:00

  He always plays football with me .

  0
  2021-09-12T22:42:38+00:00

  He always      plays      football with me

  Đây là hiện tại đơn và trước nó có chủ ngữ số ít nên chia động từ thêm “s”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )