He can’t go out because he has to study for his exam.( dùng mệnh đề If type 1) => If–

Question

He can’t go out because he has to study for his exam.( dùng mệnh đề If type 1)
=> If……..

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-11T17:02:10+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:03:29+00:00

  $\text {·He can’t go out because he has to study for his exam}$

  $\text {→If he didn’t have to study for his exam, he could go out}$

  $\text {·Dịch: Nếu anh ấy không phải học cho kỳ thi của mình, anh}$

  $\text {ấy có thể ra ngoài}$

  $\text {Chúc bạn học tốt~}$

  $\text {@lamtung2}$

  0
  2021-09-11T17:03:44+00:00

  He can’t go out because he has to study for his exam.

  If he has to study for his exam, he won’t go out. 

  (  ĐK1 : if + câu ở hiện tại đơn, câu ở tương lai đơn )

  xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )