.He felt a great ………………………. to talk about his problems. (necessary). 1 câu thôi ạ, làm đúng giùm mình với

Question

.He felt a great ………………………. to talk about his problems. (necessary). 1 câu thôi ạ, làm đúng giùm mình với

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-16T17:37:19+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-16T17:38:28+00:00

  Phía trước có “a” và tính từ “great” -> cần một danh từ đếm được số ít

  He felt a great ……………necessity…………. to talk about his problems

  Necessity (n): sự cần thiết

  1
  2021-07-16T17:38:59+00:00

  .He felt a great necessity to talk about his problems. (necessary).

  => “Great” là 1 tính từ nên ta chuyển “necessary” (1 tình từ) thành “necessity” (1 danh từ)

  $@Pipimm~$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )