He(get) … Wet because he forgot his umbrella

Question

He(get) … Wet because he forgot his umbrella

in progress 0
Caroline 16 phút 2021-09-16T17:53:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T17:54:42+00:00

  => got ( thì quá khứ đơn)

  => Anh ấy đã bị ướt vì anh ấy quên ô.

  0
  2021-09-16T17:55:30+00:00

  He(get) got… Wet because he forgot his umbrella

  Giải thích:

  Vì có forgot là quá khứ của forget nên động từ đằng trước cũng chia thì quá khứ đơn

  Dịch câu:Anh ấy đã bị ướt vì anh ấy quên chiếc ô của anh ấy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )