Hệ hô hấp hồm những cơ quan nào? Phân tích đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp phù hợp với chức năng của chubgs?

Question

Hệ hô hấp hồm những cơ quan nào? Phân tích đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp phù hợp với chức năng của chubgs?

in progress 0
Valerie 4 tuần 2021-11-19T11:00:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:01:42+00:00

  Đáp án:

  Hệ hô Hấp gồm 2 bộ phận: 

  +Đường dẫn khí (mũi, họng ..) giúp làm ấm, làm ẩm không khí , ngăn bụi và các tác nhân có hại cho phổi . 

  +2 lá phổi : trao đổi khí (lấy O2 thải CO2) đơn vị cấu tạo là phế nâng

  đặc điểm cấu tạo: 

  Oxi được lấy vào để TB có thể thực hiện các phản ứng , Oxi hóa chất hữu cơ tạo thành năng lượng cho hoạt động sống cơ thể.

  _ Hô hấp gồm 3 giai đoạn

  + Sự thở 

  + Sự trao đổi khí ở phổi

  + Sự trao đổi khí ở TB 

  Giải thích các bước giải:

            ♥️ ????  Như mình nha✨????

   

  0
  2021-11-19T11:02:15+00:00

  Đáp án:Hệ hô hấp gồm:mũi,miệng,phổi,

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )