He is going to the = to post a letter

Question

He is going to the ………… to post a letter

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-28T15:16:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:17:29+00:00

  Đáp án:

  post office

  Giải thích:

  Anh ấy sẽ đến bưu điện để gửi lá thư

  0
  2021-10-28T15:18:20+00:00

  He is going to the post office to post a letter

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )