He (live) in ha noi for 1 year

Question

He (live) in ha noi for 1 year

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-11T01:38:08+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T01:39:13+00:00

  He has lived  in ha noi for 1 year
  Công thức :
  HTHT : S + have / has + Ved / cột 3 
  Dịch 
  →Anh ấy đã sống ở hà nội được 1 năm

  0
  2021-09-11T01:39:38+00:00

  He (live)has lived in Ha Noi for 1 year.

  Giải thích:

  Có “for 1 year” là dấu hiệu nhận biết của thì Hiện tại hoàn thành.

  Cấu trúc:

   S + have/ has + Vpp+O…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )