He ( not go )……………….. out last night, he ( stay )……………………….. at home. Câu này thuộc động từ gì?

Question

He ( not go )……………….. out last night, he ( stay )……………………….. at home.
Câu này thuộc động từ gì?

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-17T02:43:27+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:45:01+00:00

  He didn’t go out last night, he stayed at home.

  Dấu hiệu nhận biết: last night –> thì quá khứ đơn

  Dịch: Anh ấy không ra ngoài tối qua, anh ấy ở trong nhà. ^^

  @sakura

  0
  2021-09-17T02:45:21+00:00

   He (not go) did not go out last night, he (stay) stayed at.

  Dấu hiệu là:  last night –> thì quá khứ đơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )