Hệ số góc của đường thẳng √3x+ √5=1 là?

Question

Hệ số góc của đường thẳng √3x+ √5=1 là?

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-11-01T14:35:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:36:38+00:00

  Hệ số góc : √3

  bạn hãy nhớ là hệ số góc luôn đứng trước x nhớ là phải mang theo cả dấu nhé 

   

  0
  2021-11-01T14:37:15+00:00

  Đáp án:hệ số góc là a 

  => hệ số góc là căn 3 ????????

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )