Hệ thống thuộc địa thế giới cơ bản sụp đổ vào giai đoạn nào? A: Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. B: Từ giữa những năm 70

Question

Hệ thống thuộc địa thế giới cơ bản sụp đổ vào giai đoạn nào?

A:
Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
B:
Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.
C:
Từ đầu những năm 80 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.
D:
Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-10-28T12:54:47+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:56:36+00:00

  D. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

  0
  2021-10-28T12:56:40+00:00

  A: Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

  B: Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

  C: Từ đầu những năm 80 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

  D: Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )