hệ tuần hoàn máu đi từ đâu đến đâu vậy ạ

Question

hệ tuần hoàn máu đi từ đâu đến đâu vậy ạ

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-25T21:30:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:32:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Máu tuần hoàn theo một vòng khép kín :vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn đi đến một vòng tuần hoàn lớn máu đi đến cục máu đi nuôi cơ thể ở những nơi làm máu lạnh là động vật máu nóng

  + Máu trong vòng tuần hoàn nhỏ được bắt đầu từ tâm thất phải  qua động mạch phổi , rồi vào mao mạch phổi , qua tĩnh mạch phổi rồi trở về tâm nhĩ trái .

  + Máu trong vòng tuần hoàn lớn được bắt đầu từ tâm thất trái qua động mạch chủ , rồi tới các mao mạch phần trên cơ thể  và các mao mạch phần dưới cơ thể , từ mao mạch phần trên cơ thể qua tĩnh mạch chủ trên rồi trở về tâm nhĩ phải, từ các mao mạch phần dưới cơ thể qua tĩnh mạch chủ dưới rồi cũng trở về tâm nhĩ phải .

  xin hay nhất

  0
  2021-07-25T21:32:23+00:00

  – Hệ tuần hoàn hở: máu được tim bơm vào động mạch, sau đó tràn vào khoang cơ thể. Ở đây, máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu. Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

  Sơ đồ: Máu đi từ tim → động mạch → khoang cơ thể → tĩnh mạch → tim.

  – Hệ tuần hoàn kín: Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch, qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó trở về tim.

  Sơ đồ: Máu đi từ tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )