he was born … 15th january điền giới từ phù hợp

Question

he was born … 15th january
điền giới từ phù hợp

in progress 0
Delilah 6 ngày 2021-12-05T07:18:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:20:00+00:00

  He was born .on.. 15th january

  Đứng trước ngày sinh ta dùng giới từ “on” nha

  0
  2021-12-05T07:20:33+00:00

  He was born .on.. 15th january

  Giải thích:

  Anh ấy được sinh ra vào ngày 15 tháng một

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )