He was…..from the university for drug-pushing

Question

He was…..from the university for drug-pushing

in progress 0
Amaya 4 tháng 2021-08-16T16:56:04+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:57:33+00:00

  Trả lời :

  He was fired the university for drug-pushing

  Giải thích :

  He was … Anh ta bị đuổi khỏi trường 

  for drug-pushing : Đẩy ma túy .

   Anh ta bị đuổi khỏi trường đại học vì đẩy ma túy

  Xin hay nhất ạ làm ơn

  0
  2021-08-16T16:57:59+00:00

  He was fired from the university for drug-pushing

  Nghĩa : Anh ta bị đuổi khỏi trường đại học vì đẩy ma túy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )