Help Bài 1 : 30m =…dm 25dm2 =….m2 3km 65hm =….hm 66kg =…yến 52hm2 47dam2 =…dam2 Bài 2 : Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 40m, người ta dù

Question

Help
Bài 1 :
30m =…dm
25dm2 =….m2
3km 65hm =….hm
66kg =…yến
52hm2 47dam2 =…dam2
Bài 2 :
Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 40m, người ta dùng 40% diện tích đất để trồng cây, phần còn lại để làm nhà.Tính diện tích làm nhà

in progress 0
Arya 1 năm 2021-08-28T19:22:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:23:14+00:00

  1. 

  30m = 300dm

  25dm² = 0,25 m²

  3km 65hm = 95 hm

  66kg = 6,6 yến

  52hm² 47dam² = 5247dam²

  2.                                         Bài giải

  Diện tích mảnh đất là :

                   40 × 40 = 1600 ( m² )

  Diện tích trồng cây là :

                      1600 : 100 × 40 = 640 ( m² )

  Diện tích làm nhà là :

                       1600 – 640 = 960 ( m² )

                                 Đ/s : 960 m²

                                  

  0
  2021-08-28T19:23:33+00:00

  Đáp án:

   Bài 1

  30m = 300 dm

  25dm² = 0,25 m²

  3km 65hm = 95 hm

  66kg = 6,6 yến

  52 hm² 47dam² =5247 dam²

   Bài 2

     Diện tích mảnh đất là:

         40.40=1600 (m²)

     Tỉ lệ phần trăm phần đất làm nhà là:

        100 – 40 =60 (%)

     Diện tích làm nhà là

        1600 . 60% = 960 m²

          Vậy diện tích làm nhà là 960 m²

    Nhớ chọn câu của mk là ctlhn nha

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )