Help làm ơn giúp mình với ạ???????????????? Bai 2. Một khung dây gồm 100 vàng dây oiống nhau đặt chồng khít lên nhau, diện tich môi vòng dây là 20 cm Khung dâ

Question

Help làm ơn giúp mình với ạ????????????????
Bai 2. Một khung dây gồm 100 vàng dây oiống nhau đặt chồng khít lên nhau, diện tich môi vòng dây là 20 cm
Khung dây được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ Bo= 10´T sao cho các đường sức từ vuông góc với
mặt phẳng khung dây.
2.1. Tính từ thông gửi qua khung dây.
2.2.Cho một dòng điện có cường đo 5A chay qua khung dây. Tính cảm ứng tư đó đóng điện này gây ra tại tâm
khung dây.
2.3.Khi khung dây vừa đặt trong từ trường đều Bo như trên vừa có dòng điện 5A chạy qua thì cảm ứmng từ tổng
hợp tại tâm khung dây bao bao nhiêu?.

in progress 0
Josephine 8 phút 2021-09-09T14:14:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:15:58+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  2.1\phi  = {2.10^{ – 3}}Wb\\
  2.2{B_1} = 12,{45.10^{ – 3}}T\\
  2.3B = 22,{45.10^{ – 3}}T
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Bạn ghi \({B_0}\) không rõ ràng nên mình cho \({B_0} = {10^{ – 3}}T\) cho dễ tính nha bạn. nếu \({B_0}\) khác thì bạn nói mình sửa lại nha

  2.1

  Từ thông qua khung dây là:

  \(\phi  = NBS = {100.10^{ – 3}}{.20.10^{ – 4}} = {2.10^{ – 3}}Wb\)

  2.2

  Bán kính của khung dây là:

  \(S = \pi {R^2} \Rightarrow R = \sqrt {\dfrac{S}{\pi }}  = \sqrt {\dfrac{{20}}{\pi }} cm = \sqrt {\dfrac{{20}}{\pi }} {.10^{ – 2}}m\)

  Cảm ứng từ gây ra tại tâm bở khung dây là:

  \({B_1} = 2\pi {10^{ – 7}}\dfrac{{NI}}{R} = 2\pi {10^{ – 7}}\dfrac{{100.5}}{{\sqrt {\dfrac{{20}}{\pi }} {{.10}^{ – 2}}}} = 12,{45.10^{ – 3}}T\)

  2.3

  Cảm ứng từ tổng hợp tại tâm là:

  \(B = {B_1} + {B_0} = {10.10^{ – 3}} + 12,{45.10^{ – 3}} = 22,{45.10^{ – 3}}T\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )