Help me : Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B < 45 ^ 0 và đường phân giác BD . Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại E , đường thẳng này cắt đườ

Question

Help me :
Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B < 45 ^ 0 và đường phân giác BD . Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại E , đường thẳng này cắt đường thảng BA tại F a ) Gỉa sử AB = 4cm và AC = 3cm . Tính độ dài BC b ) CM : tg BAD = tg BED c ) CM : tg FBC cân d ) So sánh BE và EC

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-11-13T04:51:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:53:43+00:00

  Đáp án:

  )Trong tam giác ABE có

  Góc B1=Góc B2(BD là phân giác góc ABC)

  BD vuông góc với AE hay BH vuông góc với AE

  =>BH vừa là đường cao vừa là phân giác

  =>tam giác ABE cân ở B=>AB=BE

  b)Xét tam giác BED và tam giác BAD có:

  BD chung

  góc B2=góc B1

  BE=BA

  =>tam giác BED= tam giác BAD(c.g.c)

  =>góc BED = góc BAD

  =>góc BED = 90o

  =>tam giác BED vuông ở E

  c)góc ACB = 30o

  Tam giác ABC vuông ở A

  =>góc ABC=60o

  hay góc ABE=60o

  Tam giác ABE cân ở B có góc ABE=60o

  =>tam giác ABE là tam giác đều

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )