Help me Đề bài: Bác nông dân cần bón bao nhiêu kg Urê (NH2)2 CO để trong đó chứa 700g N

Question

Help me
Đề bài: Bác nông dân cần bón bao nhiêu kg Urê (NH2)2 CO để trong đó chứa 700g N

in progress 0
Remi 6 phút 2021-09-10T12:46:46+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:48:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} m_{(NH_2)_2CO}=1500\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Trong Urê $(NH_2)_2CO$ :

  Cứ 60g Urê thì chứa 28g \(N\)

  ⇒ x (g) Urê thì chứa 700g \(N\)

  ⇒\(x=\dfrac{700\times 60}{28}=1500\ g.\)

  Vậy bác nông dân cần bón \(1500\ g\) Urê \((NH_2)_2CO)\) để trong đó chứa \(700\ g\ N\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )