HELP ME!!!! GIUP MIK VS Cho thuật toán sau: B1: j:=0, T:=105 B2: Nếu T<20 thì qua bước 4 B3: j:=j+5; T:=j; B4: In ra kết quả T và j a) Hãy cho biết kh

Question

HELP ME!!!!
GIUP MIK VS
Cho thuật toán sau:
B1: j:=0, T:=105
B2: Nếu T<20 thì qua bước 4 B3: j:=j+5; T:=j; B4: In ra kết quả T và j a) Hãy cho biết khi thực hiện thuật toán máy tính sẽ thực hiện bao nhiêu vòng lặp và giá trị của T và j là bao nhiêu b) Viet 1 doan CT the hien thuat toan tren

in progress 0
Emery 1 năm 2021-08-09T02:27:00+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:28:21+00:00

  B1: j:=0

  T:=105

  While T>20 do begin j: =j + 5 T : = T -j end;

  B2:Write(T) Write(j)

  program hotrotinhoc ;

  var j,t : integer ;

  begin

  T:=70; j:=0;

  while T<20 do

  begin

  j:=j+10;

  t:=t-j;

  end;

  writeln(‘T=’,T);

  write(‘j=’,j);

  readln

  end.

  B4:a. 

  – Khi thực hiện thuật toán trên, máy tính sẽ thực hiện 06 vòng lặp.

  – T = 0; j = 30.

  b. 

  j := 0;

  T := 105;

  While T >= 20 do begin j := j + 5; T := T – j; end;

  Write(T); write(j);

  Cho mình cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha Loveyou tks:)))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )