Help me !!!! Một thợ xây dùng ròng rọc động đưa một xô vữa có trọng lượng 150N lên cao 3m . Biết lực kéo của người thợ là 75N . Tính chiều dài đoạn dâ

Question

Help me !!!!
Một thợ xây dùng ròng rọc động đưa một xô vữa có trọng lượng 150N lên cao 3m . Biết lực kéo của người thợ là 75N . Tính chiều dài đoạn dây anh ta kéo (bọ qua ma sát)

in progress 0
Maya 1 năm 2021-11-13T06:16:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:18:11+00:00

  Đáp án:

  $= 6m.$

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  $P=150N.$

  $h=3m.$

  $F=75N.$

  $l=?$

  Giải: 

  Khi người thợ sử dụng ròng rọc động đưa xô vữa lên thì được lợi:

         $\frac{P}{F}=\frac{150}{75}=2(lần)$

  Chiều dài đoạn dây anh ta kéo:

         $l=2h=2.3=6(m)$

  0
  2021-11-13T06:18:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   P = 150 N

  h = 3m

  F = 75 N

  l = ?

  —-

  Ta có CT: $\frac{h}{l}$ = $\frac{F}{P}$ 

  => l = $\frac{P.h}{F}$ = 6 (m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )