-Help me (vote 5sao cho câu trả lời nhanh và chính xác nhất) -Cho luồng khí H2 dư lần lượt qua các ống đốt nung nóng mỗi ống chứa CaO, CuO, Al2O3, Fe

Question

-Help me (vote 5sao cho câu trả lời nhanh và chính xác nhất)
-Cho luồng khí H2 dư lần lượt qua các ống đốt nung nóng mỗi ống chứa CaO, CuO, Al2O3, Fe2O3, Na2O. Sau đó lấy sản phẩm trong mỗi ống tác dụng CO2, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3. Viết các phương trình xảy ra nếu có.

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-08-16T17:17:42+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:19:32+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  CaO:\\
  CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\\
  CaO + 2HCl \to CaC{l_2} + {H_2}O\\
  CuO:\\
  CuO + {H_2} \xrightarrow{t^0} Cu + {H_2}O\\
  Cu + 2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag\\
  A{l_2}{O_3}:\\
  A{l_2}{O_3} + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}O\\
  F{e_2}{O_3}:\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \xrightarrow{t^0} 2Fe + 3{H_2}O\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  Fe + 2AgN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_2} + 2Ag\\
  Fe{(N{O_3})_2} + AgN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + Ag\\
  N{a_2}O:\\
  N{a_2}O + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3}\\
  N{a_2}O + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}O
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-16T17:19:38+00:00

  Các ống nối tiếp chứ nhỉ :”>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )