HELP MY !!!!!!!!!! GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP !!! BÀI 1 : TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ : 2,8,14,20,… BIẾT DÃY SỐ CÓ 20 SỐ HẠNG . BÀI 2 : TÍNH TỔNG CỦA 15

Question

HELP MY !!!!!!!!!!
GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP !!!
BÀI 1 :
TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ : 2,8,14,20,… BIẾT DÃY SỐ CÓ 20 SỐ HẠNG .
BÀI 2 :
TÍNH TỔNG CỦA 15 SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP ĐẦU TIÊN .
BÀI 3:
CẦN BAO NHIÊU CHỮ SỐ ĐỂ ĐÁNH SỐ TRANG CỦA 1 QUYỂN SÁCH CÓ 160 TRANG
LƯU Ý : KO ĐC SPAM,SAO CHÉP VÀ BÁO VI PHẠM BẠN ĐỂ BẠN KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI , CHỈ THẾ THÔI NHANH NHA !!!!!!!

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-07-25T21:56:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:57:42+00:00

  $Bài$ $1$ 

  Tổng dãy số là:

  2+8+14+20×5= 144

  Đ/s: 144

  $Bài$ $2$

  15 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là:

  1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14.

  Tổng 15 số tự nhiên là:  

  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14= 105

  Đ/s: 105

  $Bài$ $3$

  Từ 1 đến 9 trang phải sử dụng tất cả chữ số là:

  (9-1):1+1= 9 (chữ số)

  Từ 10 đến 99 trang phải sử dụng tất cả chữ số là:

  (99-10):1+1=90 (chữ số)

  Từ 100 đến 160 trang phải sử dụng tất cả chữ số là:

  (160-100):1+1= 61 (chữ số)

  Vậy tổng cần số chữ số để đánh số trang là:

  9+90+61= 160 (chữ số) 

  Đ/s: 160 chữ sốóMong e cho cj ctlhn nhé! CHỨC E HỌC TỐT

   

  0
  2021-07-25T21:57:59+00:00

  Đáp án:

   1)Chữ số cuối cùng là 6x(20-1)+2=116

  2+8+14+…+116

  ssh=(116-2):6+1=20

  tổng=(116+2)x20:2=1180

  2)0+1+2+3+4+5+…+14

  ssh=(14-0):1+1=15

  tổng =(14+0)x15:2=105

  3)từ 1 đến 9 có

  (9-1)+1=9( số)

  từ 10-99 có

  (99-10)+1=90 (số)

  từ 100-160 có

  (160-100)+1=61(số)

  từ trang 1-160 có 

  9×1+90×2+61×3=372(chữ số)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )