Héo mi mọi người ơi Nhớ chuẩn đó 1/2+ 1/6+1/12+1/20+……+ 1/110 < 1

Question

Héo mi mọi người ơi
Nhớ chuẩn đó 1/2+ 1/6+1/12+1/20+……+ 1/110 < 1

in progress 0
Charlie 4 tuần 2021-09-16T18:02:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:03:34+00:00

  Đáp án:

  Ta có: $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{6}$ + $\frac{1}{20}$ + … + $\frac{1}{110}$ = $\frac{1}{1.2}$ + $\frac{1}{2.3}$ + $\frac{1}{3.4}$ + $\frac{1}{4.5}$ + … + $\frac{1}{10.11}$ = 1 – $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{3}$ + … – $\frac{1}{11}$ = 1 – $\frac{1}{11}$ < 1 (đpcm)

  Chúc bn học tốt! 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-16T18:03:58+00:00

  $\ \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{12} + \dfrac{1}{20} + … + \dfrac{1}{110}$

  $\ = \dfrac{1}{1.2} + \dfrac{1}{2.3} + \dfrac{1}{3.4} + \dfrac{1}{4.5} + … + \dfrac{1}{10.11}$

  $\ = 1 – \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} – \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} – \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4} – \dfrac{1}{5} + … + \dfrac{1}{10} – \dfrac{1}{11}$

  $\ = 1 – \dfrac{1}{11} = \dfrac{10}{11} < 1$ $\ (đpcm)$

  Vậy…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )