Her neighbour is always very bad-tempered, so she found his angry reaction _________ (surprise) Nhớ giải thích.

Question

Her neighbour is always very bad-tempered, so she found his angry reaction _________ (surprise)
Nhớ giải thích.

in progress 0
Amara 5 ngày 2021-12-06T17:28:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:30:00+00:00

  Đáp án: unsurprising

  Giải thích: Hàng xóm của cô ấy thường xuyên rất nóng tính, vì vậy cô ấy thấy thái độ giận dữ của anh ta không hề bất ngờ 

  0
  2021-12-06T17:30:45+00:00

  Her neighbour is always very bad-tempered, so she found his angry reaction _________ (surprise)

  ->unsurprising:không ngạc nhiên,bình thường.

  Ta có:find+sth+adj:thấy cái gì làm sao,ở đây người hàng xóm của cô ấy rất khó tính nên cô ấy thấy phản ứng tức giận của anh ấy bình thường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )