Hh T gồm ancol metylic,etylen glicol,glixerol.Cho a gam T phản ứng hết với Na dư thu V lít H2.Đốt cháy hoàn toàn a gam T thu 13,2g CO2.Tìm V và a

Question

Hh T gồm ancol metylic,etylen glicol,glixerol.Cho a gam T phản ứng hết với Na dư thu V lít H2.Đốt cháy hoàn toàn a gam T thu 13,2g CO2.Tìm V và a

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-09T04:43:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T04:45:20+00:00

  Đáp án:

   V=3,36 lít

  Giải thích các bước giải:

  Các ancol có đặc điểm là số C bằng số nhóm OH.

  \({n_C} = {n_{C{O_2}}} = \frac{{13,2}}{{44}} = 0,3{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{OH}} \to {n_{{H_2}}} = \frac{1}{2}{n_{OH}} = 0,15{\text{ mol}} \to {\text{V = }}{{\text{V}}_{{H_2}}} = 0,15.22,4 = 3,36{\text{ lít}}\)

  Câu này không tính được a nha bạn, đề thiếu rồi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )