Hiđrocacbon không no hoạt động hoá học hơn hiđrocacbon no vì trong phân tử có chứa A. liên kết kép kém bền hơn liên kết đơn. B. liên kết  ở nối kép k

Question

Hiđrocacbon không no hoạt động hoá học hơn hiđrocacbon no vì trong phân tử có chứa
A. liên kết kép kém bền hơn liên kết đơn.
B. liên kết  ở nối kép kém bền hơn liên kết , nên dễ đứt ra.
C. liên kết  ở nối kép kém bền hơn liên kết  ở nối đơn.
D. số nguyên tử H chưa bão hoà

in progress 0
Maria 6 ngày 2021-12-03T22:58:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:59:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   B

  0
  2021-12-03T22:59:42+00:00

  Đáp án:

   cái kí hiệu bị mất đi nhưng đoán chắc là B

  Giải thích các bước giải:

   Do ở hidrocacbon no có các liên kết bội (= và ≡), trong các liên kết này có các liên kết π kém bền nên dễ bị bẽ gãy -> dễ phản ứng hơn

  Hidrocacbon no chỉ chứa liên kết xichma bền hơn nên khó phản ứng hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )