hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi viet .hỏi 6 nam trước tuổi bố gấp mấy lần tuoi việt

Question

hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi viet .hỏi 6 nam trước tuổi bố gấp mấy lần tuoi việt

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-31T17:58:40+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:00:04+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Tuổi Việt sáu năm trước là :

  `(36 ÷ 4) – 6 = 3` (tuổi)

  Tuổi bố sáu năm trước là :

  `36 – 6 = 30` (tuổi) 

  Sáu năm trước bố gấp số lần tuổi Việt là :

  `30 ÷ 3 = 10` (lần)

  Đáp số : `10` lần

  0
  2021-08-31T18:00:16+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Tuổi Việt hiện nay là :

        `36:4=9(tuổi)`

  Tuổi Việt 6 năm trước là :

       `9-6=3(tuổi)`

  Tuổi bố Việt 6 năm trước là : 

       `36-6=30(tuổi)`

  6 năm trước , tuổi bố Việt gấp số lần tuổi Việt là :

      `30:3=10(lần)`

          Đáp số : `10` lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )