Hiện nay bố hơn con 35 tuổi và tuổi con bằng 3/8 tuổi bố. Hỏi cách đây 3 năm con bao nhiêu tuổi

Question

Hiện nay bố hơn con 35 tuổi và tuổi con bằng 3/8 tuổi bố. Hỏi cách đây 3 năm con bao nhiêu tuổi

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-11-10T20:48:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:49:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  tuổi con hiện nay là: 35:(8-3)x3=21

  tuổi con cách đây 3 năm là:21-3=18

   

  0
  2021-11-10T20:50:22+00:00

  Đáp án:

  Con:21 tuổi

  Bố  :54 tuổi

  Giải thích các bước giải:

   Tuổi con hiện tại là :

     35 :(8-3) nhân 3=21(tuổi)

  Tuổi con cách đây 3 năm là:

      21-3=19(tuổi)

  Tuổi bố cách đây 3 năm là:

     19+35=54(tuổi)

           Đ/s:Con 21 tuổi

                 Bố    54 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )