Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ.Sau ít nhất bao lâu thì ít nhất bao lâu 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên 1 đường thẳng

Question

Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ.Sau ít nhất bao lâu thì ít nhất bao lâu 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên 1 đường thẳng

in progress 0
Julia 2 năm 2021-07-17T16:51:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:52:55+00:00

                giải

  Gọi x, y là số vòng quay của kim phút và kim giờ khi 10 giờ cho tới lục 2 kim đối diện nhau trên 1 đường thẳng, ta có:

       x – y = 1/3(ứng với 12 số 4 trên đồng hồ)

      Và x : y = 12(do kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ)

      Do đó, x/y = 12/1

            => x/12 = y/1 = (x – y)/11 = 1/3 : 11= 1/33

            => x = 12/33 = 4/11(giờ)

      

     Vậy thời gian 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên 1 đường thẳng là 4/11 giờ.        

   

  0
  2021-07-17T16:53:02+00:00

  Đáp án:

   4/11 giờ.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x, y là số vòng quay của kim phút và kim giờ khi 10 giờ cho tới lục 2 kim đối diện nhau trên 1 đường thẳng, ta có:

       x – y = 1/3(ứng với 12 số 4 trên đồng hồ)

      Và x : y = 12(do kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ)

      Do đó, x/y = 12/1

            => x/12 = y/1 = (x – y)/11 = 1/3 : 11= 1/33

            => x = 12/33 = 4/11(giờ)

      

     Vậy thời gian 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên 1 đường thẳng là 4/11 giờ.        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )