Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi, biết 1/3 tuổi con bằng 1/11 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.

Question

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi, biết 1/3 tuổi con bằng 1/11 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.

in progress 0
Samantha 5 tháng 2021-07-08T23:35:18+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:36:47+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

                             `1/11 : 1/3`=`3/11`

   Tuổi của con là:

                                 24 : (11-3) x 3=9 ( tuổi )

   Tuổi của mẹ là:

                                 24 + 9 = 33 ( tuổi)

                                         Đ/S; Tuổi con: 9 tuổi

                                                 Tuổi mẹ : 33 tuổi 

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-08T23:36:54+00:00

  Đáp án:

  Mẹ: $33$ tuổi.

  Con: $9$ tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Mình trình bày bên dưới.

  Học tốt !!!
  $@Pika$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )