hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi.Sau 3 năm nữa mẹ gấp 3 lần tuổi con .tính tuổi của mỗi người hiện nay

Question

hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi.Sau 3 năm nữa mẹ gấp 3 lần tuổi con .tính tuổi của mỗi người hiện nay

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-09-01T03:30:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:31:47+00:00

  Đáp án:

  Con: `9` tuổi

  Mẹ: `33` tuổi 

  Giải thích các bước giải:

  Do tuổi mẹ hơn tuổi con không thay đổi nên sau `3` năm nữa:

  Mẹ vẫn hơn con `24` tuổi và tuổi mẹ gấp `3` lần tuổi con.

  Ta có sơ đồ về tuổi mẹ và tuổi con `3` năm sau:

  $\qquad\qquad\boxed{\quad\begin{array}{l}\\
  \text{Tuổi mẹ 3 năm sau:}\ \kern1.8pt\overbrace{|–\underbrace{|–|–|}_{24\ \rm tuổi}}^{?\ \rm tuổi}\\
  \text{Tuổi con 3 năm sau:}\ \underbrace{|–|}_{?\ \rm tuổi}
  \end{array}\quad\\}$

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  $3 – 1 = 2$ (phần)

  Tuổi con `3` năm sau là:

  $24\ :\ 2 \times 1 = 12$ (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là:

  $12- 3 = 9$ (tuổi)

  Tuổi mẹ hiện nay là:

  $9 + 24 = 33$ (tuổi)

  Đáp số: Con: `9` tuổi

               Mẹ: `33` tuổi

  0
  2021-09-01T03:32:05+00:00

  Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi . Sau 3 năm nữa hiệu số tuổi không tahy đổi và mẹ vẫn hơn con 24 tuổi .

  Coi tuổi mẹ là 3 phần thì tuổi con là 1 phần như thế .

  Giá trị mỗi phần là :

  24 : ( 3 – 1 ) = 12 ( tuổi )

  Tuổi mẹ hiện tịa là :

  12 x 3 – 3 = 33 ( tuổi )

  Tuổi con hiện tại là :

  33 – 24 = 9 ( tuổi )

                Đáp số : mẹ 33 tuổi ; con 9 tuổi

  Mik xin hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )