Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi.sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.tính tuổi mỗi người hiện nay

Question

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi.sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.tính tuổi mỗi người hiện nay

in progress 0
Alexandra 4 tháng 2021-07-28T16:29:16+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:30:25+00:00

  Đáp án:

   Con : 9 tuổi

  Mẹ : 33 tuổi

  Giải thích các bước giải:

     Hiệu số tuổi của 2 người sẽ không thay đổi theo thời gian .

  Hiệu số phần bằng nhau là

        3 – 1 = 2 (phần )

  Lúc đó tuổi con là :

    24 : 2 x 1 = 12 ( tuổi )

  Vậy tuổi con hiện nay là :

     12 – 3 = 9 ( tuổi  )

  Tuổi mẹ hiện nay là :

     24 + 9 = 33 (tuổi)

       Đáp số Mẹ 33 ( tuổi )

                  Con : 9 ( tuổi )

                                      học tốt ạ ! 

   

  0
  2021-07-28T16:30:55+00:00

  Nhận xét : Hiệu số tuổi không đổi theo thời gian .

  Coi tuổi con sau `3` năm là : `1` phần .

        Tuổi mẹ sau `3` năm là : `3` phần .

     Tuổi mẹ sau `3` năm là :

       `24 : ( 3 – 1 ) xx 3 = 36` ( tuổi )

     Tuổi mẹ hiện nay là :

       `36 – 3 = 33` ( tuổi )

     Tuổi con hiện nay là :

       `33 – 24 = 9` ( tuổi )

                Đáp số : `……….`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )