Hiện nay môi trường sống của con người trong đó có đát đai đang ô nhiễm. Hãy trình bày suy nghĩ của em trước việc này?

Question

Hiện nay môi trường sống của con người trong đó có đát đai đang ô nhiễm. Hãy trình bày suy nghĩ của em trước việc này?

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-07-23T09:06:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:07:47+00:00

  Hiện nay vấn đề ôn nhiễm đất đai rất chi là nhức nhối, suy nghĩ của em là do hiện nay con người quá lạm dụng vào đất, họ xới đất lên, phá đất. Họ đổ các chất thải xuống dưới đất, họ đem các chất hóa học có hại đem đổ xuống đất khiến cho đát bị ô nhiễm. Họ còn chặt phá đất đi để đổi thành các mặt đường sắt, các mặt đường bê tông. Nhưng giờ đây, họ đã biết cách khắc phục, họ ngừng đào bới đất lên, họ ngừng đổ các chất thải. Họ tuyên truyền mọi ngưởi rằng nên bảo vệ đất đai, và họ đã làm được một việc rất tốt.

  0
  2021-07-23T09:08:06+00:00

  mọi người cần phải tích cực trồng cây gây rừng,ko khai thác đất bừa bãi để làm rẩy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )