Hiện nay tinh thần đoàn kết tương trợ trong cuộc sống đã thể hiện như thế nào và đem lại hiệu quả gì Nhanh nha mọi người mình cho 50 điểm

Question

Hiện nay tinh thần đoàn kết tương trợ trong cuộc sống đã thể hiện như thế nào và đem lại hiệu quả gì
Nhanh nha mọi người mình cho 50 điểm

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-08-09T23:11:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:12:58+00:00

  đã thể hiện giúp chúng ta hòa thuận, tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn  , tạo ra mối quan hệ tốt với nhau, cũng là sự cảm thông

  đã đem lại hiệu quả biết giúp đỡ bạn bè, những ng xung quanh gặp khó khăn, và biết phê phán những hành động xấu

  thi tốt nha bạn 

  0
  2021-08-09T23:13:22+00:00

  Tinh thần đoàn kết tương trợ trong cuộc sống được thể hiện ở việc:

  – Chung tay cùng nhau đẩy lùi covid 19

  – Khuyên góp tiền, vật chất giúp đỡ người dân miền trung 

  – Ủng hộ sách vở, tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn

  Hiệu quả:

  – Đem lại những kết quả tốt đẹp cho cuộc sống

  – Là yếu tố dẫn đến mọi thành công trong công việc

  – Tạo ra một sức mạnh lớn lao, vĩ đại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )