Hiện nay trên đất nước Việt Nam, ngoài công dân Việt Nam còn có những người nào ?

Question

Hiện nay trên đất nước Việt Nam, ngoài công dân Việt Nam còn có những người nào ?

in progress 0
Adalyn 2 giờ 2021-09-07T10:47:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:48:41+00:00

  Hiện nay trên đất nước Việt Nam, ngoài công dân Việt Nam còn có những người 

  +khách du lịch

  +ng dân di cư từ nơi khác đến

  0
  2021-09-07T10:48:55+00:00

  Những người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam và những người nước ngoài đến chơi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )