Hiện nay tuổi bố và con cộng lại là 50 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con?

Question

Hiện nay tuổi bố và con cộng lại là 50 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con?

in progress 0
Eva 1 năm 2021-10-26T19:40:16+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:41:37+00:00

  Ta có sơ đồ :

  Tuổi bố   :/——–/——–/——–/——–/   Tổng 50 tuổi

  Tuổi con :/——–/

  Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là :

   4+1=5(phần)

  Tuổi con hiện nay là

  50:5=10(tuổi)

  Tuổi bố hiện nay là

  Hiệu số tuổi của hai bố con là:

  40-10=30(tuổi)

  Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của hai bố con sẽ không thay đổi .Ta có sơ đồ tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là :

  Tuổi bố   :/——–/——–/——–/   

  Tuổi con :/——–/  Hiệu 30 tuổi

  Tuổi của con khi đó là:

  30:(3-1)=15(tuổi)

  Sau số năm nữa thì tuổi bố sẽ gấp 3 lần tuổi con :

  15-10=5 (năm)

  Đáp số;5 năm

  0
  2021-10-26T19:42:06+00:00

            Bài giải

  Hiện nay tuổi của con là :
          50 : ( 4 + 1 ) = 10 ( tuổi )
  Hiện nay tuổi của bố là :
          50 – 10 = 40 ( tuổi )
  Hiệu giữa tuổi của bố và tuổi con là :
          40 – 10 = 30 ( tuổi )
  Khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con thì tuổi của con là :
          30 : ( 3 – 1 ) = 15 ( tuổi )
  Sau số năm nữa là :
          15-10 = 5 ( năm )

                 Đáp số :5 năm

  Chúc hok tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )