Hiện nay tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Sau 10 năm nữa tuổi con bằng 3/8 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Question

Hiện nay tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Sau 10 năm nữa tuổi con bằng 3/8 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-08T07:28:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:29:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tỉ số tuổi bố hơn con là :

  ` 3/8 – 1/6 = 5/24` tuổi

  ` \text{Tuổi bố là} ` 

   ` 10 : 5/24  =48 ` tuổi

  ` \text{Tuổi con là}`

  ` 48 × 1/6 = 8 ` tuổi

  ` \text{Đáp số : 48 tuổi , 8 tuổi}`

  0
  2021-09-08T07:30:43+00:00

  Bài giải:
  10 tuổi chiếm số phần tuổi bố là:
  $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{6}$ =$\frac{5}{24}$ (tuổi bố )
  Tuổi bố là:
  10 : 5 x 24=48 (tuổi)
  Tuổi con là:
  48 x $\frac{1}{6}$ =8(tuổi)
  Đáp số: tuổi con: 8 tuổi
                tuổi bố 48 tuổi​

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )