Hiện nay tuổi của chú Thái và cô Thảo cộng lại bằng tuổi bà nội, chú Thái hơn cô Thảo 5 tuổi cô Thảo kém bà nội 33 tuổi. Hỏi tuổi cô Thảo bằng 4/5 chú

Question

Hiện nay tuổi của chú Thái và cô Thảo cộng lại bằng tuổi bà nội, chú Thái hơn cô Thảo 5 tuổi cô Thảo kém bà nội 33 tuổi. Hỏi tuổi cô Thảo bằng 4/5 chú Thái bao nhiêu năm

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-26T08:21:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:23:05+00:00

  Cô Thảo kém bà nội 33 tuổi ⇒Tuổi của chú Thái là 33 tuổi.

  Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi ⇒Hiệu số tuổi của chú Thái và cô Thảo không thay đổi theo thời gian.

  Khi đó ,ta có sơ đồ:

  Tuổi cô Thảo:     .    .    .     

  Tuổi chú Thái:    .    .    .    .tuổi

  Theo sơ đồ ,ta có:

  Tuổi chú Thái khi đó là:

         5÷(5-4)×5=25(tuổi)

  Tuổi của cô Thảo bằng $\frac{4}{5}$ tuổi chú Thái cách đây số năm là:

         33-25=8(năm)

                 Đáp số:8 năm

  0
  2021-09-26T08:23:50+00:00

  Cô Thảo kém bà nội 33 tuổi Vậy Tuổi của chú Thái là 33 tuổi.

  Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi .Hiệu số tuổi của chú Thái và cô Thảo không thay đổi theo thời gian.

  Tuổi chú Thái khi đó là:

         5÷(5-4)×5=25(tuổi)

  Tuổi của cô Thảo bằng tuổi chú Thái cách đây số năm là:

         33-25=8(năm)

                 Đáp số:8 năm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )