hiện nay việt nam đã đặt bao nhiêu cột mốc trên thế giới kể tên và nêu rõ thời gian , địa điểm từng cột mốc cụ thể

Question

hiện nay việt nam đã đặt bao nhiêu cột mốc trên thế giới
kể tên và nêu rõ thời gian , địa điểm từng cột mốc cụ thể

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-04T20:20:36+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-04T20:21:42+00:00

    183 cột mốc

    11 cột ở campuchia

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )