Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua trong thời điểm nào?

Question

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua trong thời điểm nào?

in progress 0
Skylar 55 phút 2021-09-20T09:29:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:30:47+00:00

  Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua trong thời điểm 1980

  xin hay nhất

  0
  2021-09-20T09:31:10+00:00

  Năm 1980

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )