Hiện tượng khai sinh và nuôi con bằng sữa có ý nghĩa j

Question

Hiện tượng khai sinh và nuôi con bằng sữa có ý nghĩa j

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-21T02:57:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:58:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh:

  -Thai sinh không lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như ở ĐVCXS đẻ trứng. Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiệnsống thích hợp cho sự phát triển. Con non được nuôi bằng sữa mẹ không bịlệ thuộc vào thức ăn trong tự nhiên

  Ý nghĩa của hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ:

  -Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. 
  -Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. 
  -Con non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên

  0
  2021-10-21T02:58:41+00:00

  – Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh:

  + Thai sinh không lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như ở ĐVCXS đẻ trứng.

  + Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho sự phát triển.

  + Con non được nuôi bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn trong tự nhiên.

  – Ý nghĩa của hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ:

  + Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. 

  + Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển.

   + Con non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )