hiện tượng khuếch tán xảy ra trong : chân không , chất lỏng , chất rắn , chất khí không cho ví dụ minh họa

Question

hiện tượng khuếch tán xảy ra trong : chân không , chất lỏng , chất rắn , chất khí không cho ví dụ minh họa

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-13T01:20:26+00:00 1 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T01:21:55+00:00

  Đáp án:

  + Hiện tượng khuếch tán xảy ra trong môi trường chất lỏng, chất rắn và chất khí.

  Ví dụ: nước hoa khuếch tán trong không khí ( chất khí ), đường hòa tan trong nước ( chất rắn và lỏng),…

  + Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng lan truyền các phân tử vật chất mà môi trường chân không không có vật chất do đó hiện tượng khuếch tán không xảy ra trong môi trường chân không.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )