Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi làm lạnh một vật rắn A thể tích của vật tăng B khối lượng của vật tăng C khối lượng riêng của vật tăng D khối lượng

Question

Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi làm lạnh một vật rắn
A thể tích của vật tăng
B khối lượng của vật tăng
C khối lượng riêng của vật tăng
D khối lượng của vật giảm

in progress 0
Skylar 4 tuần 2021-07-08T19:45:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:46:34+00:00

  Đáp án:

  C. Khối lượng riêng của vật tăng  

  Giải thích các bước giải:

  Khi làm lạnh một vật rắn, vật sẽ bị co lại vì nhiệt và thể tích của nó giảm mà khối lượng của nó không đổi do đó khối lượng riêng của vật tăng.  

  0
  2021-07-08T19:46:39+00:00

  mik chọn đáp án D nhé!

  xin 5 sao! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )