Hiện tượng thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống 2 lần được gọi là A. D. triều cường. B. C. nhật triều. C. A. tạp triều. D. B.

Question

Hiện tượng thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống 2 lần được gọi là
A.
D. triều cường.
B.
C. nhật triều.
C.
A. tạp triều.
D.
B. bán nhật triều
Các sông đổ nước vào dòng sông chính được gọi là

A.
B. lưu vực sông.
B.
D. sông chính.
C.
C. chi lưu.
D.
A. phụ lưu.
Trong quá trình hình thành đất, tác động của sinh vật khác với đá mẹ và khí hậu ở chỗ
A.
A. cung cấp chất hữu cơ và tổng hợp thành mùn.
B.
B. quyết định thành phần khoáng vật và cơ giới.
C.
D. hạn chế quá trình xói mòn, rửa trôi đất.
D.
C. phá huỷ đá gốc thành sản phẩm phong hoá.

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-07-09T22:36:06+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:37:21+00:00

  Hiện tượng thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống 2 lần được gọi là

  A.

  D. triều cường.

  B.

  C. nhật triều.

  C.

  A. tạp triều.

  D.

  B. bán nhật triều

  Các sông đổ nước vào dòng sông chính được gọi là

  A.

  B. lưu vực sông.

  B.

  D. sông chính.

  C.

  C. chi lưu.

  D.

  A. phụ lưu.

  Trong quá trình hình thành đất, tác động của sinh vật khác với đá mẹ và khí hậu ở chỗ

  A.

  A. cung cấp chất hữu cơ và tổng hợp thành mùn.

  B.

  B. quyết định thành phần khoáng vật và cơ giới.

  C.

  D. hạn chế quá trình xói mòn, rửa trôi đất.

  D.

  C. phá huỷ đá gốc thành sản phẩm phong hoá.

  0
  2021-07-09T22:37:45+00:00

  Câu 1 :Hiện tượng thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống 2 lần được gọi là

  A. .triều cường.

  B.  nhật triều.

  C.  tạp triều.

  D.  bán nhật triều => Chọn đáp án D

  Câu 2 :Các sông đổ nước vào dòng sông chính được gọi là

  A.  lưu vực sông.

  B.  sông chính.

  C. chi lưu.

  D.  phụ lưu. => Chọn đáp án D

  Câu 3 : Trong quá trình hình thành đất, tác động của sinh vật khác với đá mẹ và khí hậu ở chỗ

  A.  cung cấp chất hữu cơ và tổng hợp thành mùn.=> Chọn đáp án A

  B.  quyết định thành phần khoáng vật và cơ giới.

  C.  hạn chế quá trình xói mòn, rửa trôi đất

  .D. . phá huỷ đá gốc thành sản phẩm phong hoá.

  Cho mk xin 5 sao , 1 cảm ơn , 1 ctlhn , mk lm vc có tâm đừng buff mk

  @SCORPIO@(!)@))(

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )